Lee Child: De onde fA?r sin straff

James Grant (f. 1954), med forfatternavnet Lee Child, var i 18 A?r ansatt i det engelske TV-selskapet Granada Television. Da selskapet fikk nye eiere, sparket de Lee Child fordi han var en A�brysomA� klubbformann. Harmdirrende bestemte han seg for A? bli sin egen sjef, og begynte A? skrive. Han hadde ingen PC, og satt i et A?r hjemme ved spisestuebordet og skrev for hA?nd.A� Resultatet ble romanen Syndebukk (Killing Floor), som ble en enorm suksess, og resten er historie. Ett skudd, med Tom Cruise i hovedrollen som Jack Reacher, gA?r pA? kino nA?.

Tekst: Ann-Louis Nerem

Lee ChildHvorfor valgte du thrillersjangeren?
a�� Jeg ville skrive thrillere fordi jeg selv elsker thrillere. Siden min far var krigsveteran, ville jeg at hovedpersonen skulle vA�re i militA�ret a�� men at han ogsA? hadde fA?tt sparken, slik jeg selv hadde.

Leser du mye?
a�� Som barn og ungdom leste jeg ustanselig, og jeg leser fortsatt 4a��6 bA?ker i uken. Jeg tror at den beste mA?ten A? forstA? vA?r nA�re historie pA?, er ved A? lese fiction, ikke faktabA?ker.

Hvem er Jack Reacher?
a�� Han er en rotlA?s vandrer som beveger seg planlA?st fra sted til sted, og som mer eller mindre uskyldig havnet i trA?bbel. Han er den edle ridder, den mystiske fremmede. Romanene om Jack Reacher handler fA?rst og fremst om rettferdighet. Folk flest syns at det er for lite av den slags i verden. Det er fortrA?stningsfullt A? lese en roman der det skjer grusomme ting, men der rettferdigheten seirer til slutt.

Hvorfor har du lagt handlingen til USA?
a�� Fordi Jack er en vandrer. I USA finner man fortsatt A?demark og villmark. Jack kan vandre i dagevis uten A? se et menneske.

Ett skuddHva vet du om slutten nA?r du begynner pA? en ny bok?
a�� Ingenting, ellers er det ikke noe morsomt A? skrive. Jeg planlegger ikke noe, derfor er handlingen stadig frisk og levende for meg. Selv pA? side 100 aner jeg ikke hvordan slutten kan bli, sA? nA?r leserne sier at de A�avslA?rteA� plotet pA? for eksempel side 83, mA? jeg trekke pA? smilebA?ndet.

Hvordan holder du styr pA? handlingen i de foregA?ende bA?kene?
a�� Jeg har ikke noe kartotek; jeg regner med A? huske det meste, men av og til glemmer jeg noe. Da er leserne raske med A? minne meg pA? det.

MA? bA?kene leses i sammenheng?
a�� Nei. Selv om Reacher gradvis utvikler seg som person, kan man begynne med en hvilken som helst bok. Alle bA?kene har enkeltstA?ende handling. Men pass opp; man kan bli avhengig

Hvor mye av deg er det i Jack Reacher?
a�� Det er uunngA?elig at stoffet til en viss grad er selvbiografisk. Jack og jeg har for eksempel samme fA?dselsdato. Reacher er meg i mine drA?mmer.

Hva er det viktigste med bA?kene dine?
a�� At det er en god historie, og at den er vel fortalt. Jeg baserer alt det jeg skriver pA? det jeg selv liker A? lese. Jeg vil at historien skal gi oss det vi sA?ker i livet a��rettferdighet, ridderlighet, at de onde fA?r sin straff, og at historien fA?r en skikkelig avslutning. Forfattere skriver ofte sine egne A?nsker og drA?mmer inn i bA?kene.

De autorin lehrer1969 stellt sich vor nach seminararbeit staatsverschuldung dem studium der erziehungswissenschaften, psychologie, soziologie, philosophie und volkswirtschaften war ich zunchst als wissenschaftlicher mitareiter in einem forschungspro