Lee Child: De onde får sin straff

James Grant (f. 1954), med forfatternavnet Lee Child, var i 18 år ansatt i det engelske TV-selskapet Granada Television. Da selskapet fikk nye eiere, sparket de Lee Child fordi han var en «brysom» klubbformann. Harmdirrende bestemte han seg for å bli sin egen sjef, og begynte å skrive. Han hadde ingen PC, og satt i[…]